Darreres publicacions

PAU Juny 2013

Problema 1

En un recipient tancat i buit de 5 L de capacitat, a 727 ºC, s'introdueix un mol de seleni i un mol de dihidrogen (\(H_{2}\)). En arribar a l'equilibri químic, s'observa que la quantitat de \(H_{2}\) present és de 0,75 mols: