Curs de química (2n de batxillerat)

Continguts

  1. Repàs 1r de batxillerat
  2. Estructura atòmica i classificació periòdica dels elements
  3. L'enllaç químic i propietats de les substàncies
  4. Cinètica i equilibri químic
  5. Àcids i bases
  6. Redox
  7. Química orgànica

Material addicional

Documents annexes